+46(0)708987174

Upplev Sörbys

Konferens på Sörbys

Boka era konferenser och gruppmöten i en öppen miljö. Upplev walk and talk meeting i vacker natur.


Ta reda på mer

Natur

B&B

https://www.booking.com/hotel/se/sorby-naturhalsogard.sv.html?aid=376375;label=Booking-SE-bKuYnNTMWyfRxe8ghWVQEwS267778022281%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.563.000%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp1012473%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YfebvPBbIhsAnzFyDRrzIi8;sid=3bd90c50ce5a85ab2c8f268e328e7e2b;dest_id=-2535468;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1596893315;srpvid=055b5ec10d7b00e8;type=total;ucfs=1&#hotelTmplsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse

Ta reda på mer

Kultur

Lägg till mer information om funktionen, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse

Ta reda på mer

Sörbys är platsen för återhämtning och samvaro i samklang med naturen. På gården i vacka ätradalens kulturlandskap utgår vi från en hållbar ekologisk profil. Här finns djur, avkopplande trädgård och fina vandringsleder. välkomna!

Besök Sörbys B&B

https://www.booking.com/hotel/se/sorby-naturhalsogard.sv.html?aid=376375;label=Booking-SE-bKuYnNTMWyfRxe8ghWVQEwS267778022281%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.563.000%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp1012473%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YfebvPBbIhsAnzFyDRrzIi8;sid=3bd90c50ce5a85ab2c8f268e328e7e2b;dest_id=-2535468;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1596893315;srpvid=055b5ec10d7b00e8;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl

Ta reda på mer

Natur

B&B

https://www.booking.com/hotel/se/sorby-naturhalsogard.sv.html?aid=376375;label=Booking-SE-bKuYnNTMWyfRxe8ghWVQEwS267778022281%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.563.000%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp1012473%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YfebvPBbIhsAnzFyDRrzIi8;sid=3bd90c50ce5a85ab2c8f268e328e7e2b;dest_id=-2535468;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1596893315;srpvid=055b5ec10d7b00e8;type=total;ucfs=1&#hotelTmplsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse

Ta reda på mer

Kultur

Lägg till mer information om funktionen, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse

Ta reda på mer

Upplev Sörbys

Avkopplande miljö som bjuder in till sinnesro och återhämtning.

Besök vår härliga trädgård.

Hälsa * Natur * kultur

Upplev Sörbys

På Sörbys kan ni boka rum i vårt B&B, uppleva skogsbad, meditera, yoga, vandra på Sörbys kulturstigar, koppla av i vår trädgård, hålla konferens och delta på någon av våra aktiviteter.

Hälsa

Retreater & Aktiviteter

På Sörbys kan du boka lokal för retreater och kurser. Kontakta oss för mer information.

Sörbys arrangerar flera olika aktiviter för återhämtning och friskvård. 

Ta reda på mer

Natur

Vandringsleder & Trädgård

Sörbys har många fina vandringsleder omkring sig i ett vackert kulturlandskap. Sörbys är även i anslutning till Hallandsleden.

Ta reda på mer 

Kultur

Föreläsningar & Kurser

På Sörbys anordnas musikalkurser, föreläsningar och upplevelser. Håll koll på sociala medier för planerade event.

Ta reda på mer

EKOMUSEUM

Sörby kulturstig

Välkommen att vandra på Sörbys kulturstig!
Följ grön markering som ca 2,5 km. Längs stigen finns det stolpar med siffror som hänvisar till texten nedan där du kan läsa mer om den aktuella platsen. Du passerar även gården Toras och det är helt okej passera bara du visar hänsyn och har hunden kopplad om den är med. Trevlig promenad!

1) Märgelhålan
Mittemot parkeringsplatsen ligger en märgelhåla. Den har varit större, men grusvägen har skurit av den.
Märgelhålorna kom till under 1800-talet då man bröt märgellera för att sprida på åkrarna. Leran som ligger på några meter ned i marken innehåller mycket kalk och dessutom fosfor och kalium. Man bröt leran i djupa brott, körde ut den med häst och vagn och spred den på åkrar som legat i träda. Arbetet var tungt eftersom man skyfflade ut tjocka lager med lera på åkrarna. Kalken ökade växternas förmåga att ta upp näringsämnena i jorden och man fick på kort sikt betydligt bättre skördar. Men om man inte fortsatte gödsla marken, så blev jorden ”utmärglad” dvs att växterna sög ut all näring ur marken med mycket dåliga skördar som följd. Detta gav upphov till ordspråket ”Märgling ger rika föräldrar men fattiga barn”. Märglingen avtog under slutet av 1800-talet när man fick tillgång till andra jordförbättringsmedel. Kvar från denna korta epok, som blev början till det Halländska jordbrukets uppsving, är dessa märgelhålor. De utgör idag viktiga vattenmiljöer i jordbrukslandskapet med en speciell växt- och djurfauna. Idag får man enligt lag inte fylla igen märgelhålor.

2) Den gamla vägen
Du följer en gammal väg som troligtvis användes för transporter till åkrar och slåtterängar. Att det gått en väg här ser man på att man förstärkt höger sida som vetter mot slänten. Vägen finns även utritad på en karta från slutet av 1700-talet. 
 
3) Omtyckta gravhögar
Här på kullen finns en grupp gravar från bronsåldern. De utgörs av stenrösen som är omkring 3000 år gamla. Växterna i hagmarken kring rösena berättar om att djur har gått här och betat under lång tid. Det är bara kreaturen som gödslat marken, dvs ingen konstgödsel har använts. Tack vare att djuren håller gräset kort kan tex den lilla växten Kattfot leva kvar. Du kan även finna Backsippa, Backtimjan, Svinrot, Blåklocka och Jungfrulin med flera växter. Kullen har med åren fått många namn och benämningar. På en gammal karta kan man se namnet ”Högen”. Äldre bybor kallar kullen för ”Lassa kulle” efter gården den en gång hörde till. Från kullen ser man också bykärnan till Sörby där de flesta av gårdarna ligger kvar på sina ursprungliga platser. Före 1800-talets skifte låg alla gårdarna samlade i en bykärna och på de flesta gårdarna fanns det mer än en brukare. Varje brukare hade åkerjorden spridd på många olika ställen, men genom det så kallade ”laga skiftet” fick var och en marken samlad till ett sammanhängande stycke. Följden blev att några måste flytta ut sina gårdar från bykärnan till den plats de blev anvisade. I Sörby skedde detta på mitten av 1800-talet. Så sent som på 1970-talet bedrevs jordbruk och djurhållning i någon form på nästan samtliga gårdar i byn. Idag är flera gårdar avstyckade och markerna sammanslagna med andra gårdar eller hopslagna genom arrende. Flertalet av de som bor här idag har också ett arbete utanför gården. Sörby är trots allt en levande by med människor i alla åldrar. 
 
4) Sentida åkrar
Här ser man åkrar, som de kom att se ut efter de förändringar som ägde rum inom jordbruket i slutet av 1950- talet och i början på 1960- talet. Då grävdes många gärdesgårdar ner med statliga medel för att åkrarna skulle bli mer rationellare att bruka. Hästen med mindre arbetsredskap hade då ersatts av traktorn med större och bredare arbetsredskap som behövde större svängrum. En av de nedgrävda stengärdesgårdarna gick längs vägen upp till höjden ”Skalla” längre bort. Åkrarna på båda sidor av vägen korsades av flera stenmurar. På åkern till höger ligger några odlingsrösen och under en av dem finns det en förhistorisk grav. 
 
5) Bronsåldershög
Du har kommit till Skalla och här finns det gott om fornminnen. Framför dig har du en praktfull bronsåldershög med ett typiskt läge i landskapet. Våra förfäder valde att begrava sina döda på högt belägna platser så att gravarna skulle synas på långt håll. Vi vet inte vad som finns inne i just denna hög eftersom ingen undersökt den. Liknande högar har i botten en stenkista med obränt lik. Kring kistan av hällar finns ett lager med sten. Ovanpå detta har man kastat upp en jordhög. Många gånger finns det yngre gravar högre upp i jordhögen i form av nedsatta urnor med brända ben. Detta innebär att flera generationer av samma släkt kan vara begravda i samma hög.
6) Resta stenar och domarring
Du har nu kommit till ett gravfält från järnåldern (500 f kr – 1000 e kr). De resta stenarna markerar enkla brandgravar med brända ben samlade i en grop framför stenen. Kan du hitta domarringen 20 meter längre bort? De runda stenarna i denna forngrav är placerade i en cirkel. Att de kallas för domarringar kommer av att man förr trodde att det här hölls ting. Dåtidens lagmän skulle då ha suttit på stenarna.
Stanna upp ett tag och njut av utsikten. Söderut ser du ett typiskt landskap i Ätradalen. Landskapet böljar sig och nere i dalgångarna rinner små bäckar och lite större åar. Här är det Sannarpsån som slingrar sig fram och ger liv åt landskapet. På sluttningar och lite flackare mark breder åkrar och betesmark ut sig. Här ligger också gårdarna som i samband med 1800- talets laga skifte blev utspridda. Överallt höjer sig små ekskogsklädda berg. Vid klart väder kan du se tre kyrkor – Skrea, Vinberg och Stafsinge. 
 
7) Gravkulle med jordkällare
Som du märkt finns det många förhistoriska gravar i Sörby och nu har du kommit fram till ytterligare en bronsåldershög. Detta är en annan favoritplats för gårdens djur. Här finns även en jordkällare – en nödvändighet innan kylskåpet kom. I jordkällaren är det svalt även den varmaste sommardag och här förvarade man förr både färskvaror och sådant som sylt, saft, frukt och grönsaker. 
 
8) Toras – en av Skattagårdarna
I mitten av 1600 – talet var Sörby nr.1 ”Torbjörnsgården” ett skattehemman som bestod av två gårdar med varsin brukare. Den ena av gårdarna kallades Skattagård och den andra benämndes Toras (den du står vid nu). På varje gård bodde förr många fler människor än idag. Det var förutom familjen med flera generationer också pigor och drängar. Ung som gammal, alla utförde någon syssla. På Toras bedrivs idag en verksamhet inom natur, hälsa och kultur. Gården brukas på ett ekologisk hållbart sätt.
 
9) Biodammen – kvävefälla
Denna damm hjälper till att rena avloppsvatten från gården. Växter, alger och bakterier, både de som flyter på ytan och de som växer vid bottnen, tar upp kväve och andra förorenande ämnen innan vattnet rinner ut i bäcken. I dammen kläcks många insekter vilket i sin tur gynnar fågellivet kring gården. Och härifrån hämtar både ladusvala och hussvala lera för att bygga sina bon.
 
10) Lars Persgård
Här till höger låg en av Sörbys äldsta gårdar. 1964 flyttade sista familjen ut och gården slogs samman med granngården Toras. Byggnaderna revs men du kan se grunden till ladugård och gödselhus till vänster om vägen. Bostadshuset låg på höger sida om vägen. Där finns idag en beteshage som lokalt kallas för ”Lassa trädgård” På våren blommar här många gammaldags påskliljor bland grässtråna. 

http://ekomuseum.com/ 

Kontakta Sörbys

Mejla oss gärna för mer information så återkopplar vi så fort vi får möjlighet.
Namn E-post Meddelande Skicka in

Kontakt

Mejla oss gärna för bokning och mer information.

Sörby 236

+46(0)708987174

sorbys.se@gmail.com

Öppet enligt planerade aktiviteter.